Kapital 97.1 FM

Kumasi, Ghana | +233322029010

www.kapital971.com