MyTUNEiN Online TV And Internet Radio Directory

City Radio 90.25

Listen to City Radio 90.25 LiVE from Pattaya, Thailand, Asia powered by MyTUNEiN radio and tv directory.

City Radio 90.25 Thailand
Buffering ...

คลื่นวิทยุ City Radio พัทยา ความถี่ 90.25 คลื่นท้องถิ่นในพัทยา สามารถรับฟังแบบออนไลน์ได้ ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมงจากพัทยา มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเป็นคลื่นฮิตอันดับ 1 ของพัทยา

LOCATION: ชั้น9 โรงแรมไมค์การ์เด้นท์รีสอร์ท, Pattaya, Thailand, Thailand, Asia.

PHONE: +66-81-892-6251 | WEBSITE

 

WATCH LiVE TV 📺